top of page
pana.png
Notă de Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal în Activitatea Notarială

 

Sinescu Anca-Andreea, în calitate de notar public titular al Societății Profesionale Notariale Sinescu și Asociații, și Cărbunaru Andreea-Daniela, în calitate de notar public asociat al Societății Profesionale Notariale Sinescu și Asociații („Notarul”) sunt responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în activitatea notarială.

Adresă: B-dul Primăverii nr. 47-49, Complex Rezidențial Seasons, parter, ap. 1 și ap. 2, Sector 1, Mun. Bucuresti

Adrese e-mail: sinescu.anca@enp.ro; carbunaru.andreea@enp.ro

Pentru a intra în legătură cu persoana responsabilă cu protecția datelor, folosiți următoarele date:

Telefon: 0722 636 607

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notarul este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public și în acest scop trebuie să colecteze și să utilizeze date cu caracter personal despre dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care vă privesc sunt fie colectate direct de la dumneavoastră, fie preluate din alte surse, cum ar fi din baze de date oficiale (spre exemplu, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiul Registrului Comerțului, autorități fiscale), birouri notariale, bănci, la care Notarul are acces în virtuatea autorității publice cu care este învestit.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume sau un număr de identificare. Acestea includ date de identificare (nume, prenume, CNP, stare civilă, sex, naționalitate, cod numeric personal, data și locul nașterii, etc.), date de contact (adresă, număr de telefon, e-mail, etc.), date despre bunurile mobile sau imobile, date economice și financiare (date bancare, date despre bunurile mobile sau imobile, etc.), date despre sănătate, în special cele privind văzul și obținerea unui consimțământ valabil, diagnostic, acte medicale, date privind rudele, date referitoare la actele efectuate de către Notar și date referitoare la situația dumneavoastră familială, socială, fiscală și de altă natură pe care Notarul este obligat să colecteze despre dumneavoastră din surse oficiale, date privind imaginea (imaginea video captată prin intermediul camerelor de supraveghere amplasate în locuri vizibile din incinta biroului), date privind vocea (în cazul apelurilor telefonice care înregistreaza mesajul telefonic).

Scopurile pentru care Notarul colectează și prelucrează date cu caracter personal au legătură cu (i) legalitatea și securitatea juridică a actelor și procedurilor notariale pe care Notarul le încheie, (ii) îndeplinirea activităților date prin lege în sarcina Notarului, inclusiv activități de arhivare, (iii) solutionarea cererilor și solicitărilor autorităților publice, (iv) întocmirea documentelor fiscale ale Notarului și (v) gestionarea solicitărilor care îi sunt adresate.

Putem prelucra datele dumneavoastă cu caracter personal și în contextul utilizării site-ului Notarului, dacă le furnizați prin intermediul formularului de contact, de exemplu când solicitați informații despre serviciile oferite sau dacă trimiteți o cerere de angajare.

 

Site-ul utilizează cookie-uri. Aceste fișiere text de mici dimensiuni pot fi plasate în memoria calculatorului dumneavoastră pentru a adapta site-ul la nevoile dvs. atunci când îl utilizați. Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pot fi găsite în Politica privind cookie-urile.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către Notar pot fi comunicate altor persoane și entități („Destinatari”) cum ar fi:

  • autorități ale statului, potrivit obligatiilor legale în vigoare (de exemplu, instanțe judecătorești, autorități fiscale, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, birouri executori judecătorești, organe de poliție, registrul comerțului, Ministerul Justiției) pentru utilizarea documentelor și datelor cuprinse în acestea potrivit legii, inclusiv pentru înregistrarea și păstrarea lor;

  • instituțiilor notariale (Uniunea Națională a Notarilor Publici, Camera Notarilor Publici București), pentru stocarea de copii ale documentelor și datelor despre acestea sau pentru înregistrarea electronică a acestora în registrele adminstrate de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot sau în registrele administrate de Camera Notarilor Publici;

  • altor notari implicați în cazul dumneavoastră;

  • băncilor implicate în cazul dumneavoastră;

  • furnizori de servicii și diverși parteneri contractuali ai Notarului, cum ar fi traducători autorizați, avocați, contabili, care au obligația păstrării secretului profesional în contractul încheiat cu Notarul.

Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie să fie comunicate acestor diferiți Destinatari pentru a permite Notarului să respecte obligațiile legale care îi revin și pentru a gestiona corect și eficient cazul dumneavoastră.

Vom transfera datele dumneavoastră în afara țării numai ca urmare a solicitării dumneavoastră sau în alte cazuri prevăzute de lege. Atunci când un Destinatar se află în afara Spațiului Economic European, datele dumnevoastră vor fi transmise doar dacă sunt îndeplinite condițiile pe care legea le prevede pentru astfel de transferuri.

Protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 („GDPR”) conține prevederi obligatorii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Notar. Dispozițiile GDPR se aplică atât datelor cu caracter personal conținute în fișiere electronice cât și celor pe hârtie.

Temeiurile Prelucrării

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Notar va avea loc, în cele mai multe cazuri, pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public cu care este învestit Notarul sau pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Notarul (de exemplu, din legislația privind prevenirea spălării banilor).

 

Uneori, temeiul prelucrării datelor dumneavoastră îl poate constitui încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte sau interesul legitim al Notarului de a-și organiza, dezvolta și îmbunătăți serviciile prestate.

Perioada de stocare

 

Potrivit principiului limitării stocării datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră vor fi păstrate doar pentru perioada necesară atingerii scopului urmărit, în conformitate cu reglementările legale aplicabile arhivării în activitatea notarială. Unele documente trebuie păstrate permanent, iar alte documente pot fi distruse după perioade cuprinse între 1 an și 10 ani.

 

Notarul ia diferite măsuri tehnice și organizatorice de siguranță, corespunzătoare riscurilor la care sunt expuse datele dumneavoastră. Astfel, Notarul se asigură, în special, că accesul la datele dumneavoastră de către angajații săi și subcontractanții la care poate apela este securizat, că rețeaua sa informatică și serverele sale sunt protejate și că stocarea și distrugerea datelor dumneavoastră sunt supravegheate.

 

Drepturile persoanelor vizate

 

În conformitate cu RGDP, în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Notar, aveți dreptul la o prelucrare transparentă a datelor dumneavoastră, dreptul la informare și dreptul de acces.

 

Având în vedere obligațiile legale specifice ale Notarului, în special cele referitoare la secretul profesional și confidențialitate, aceste drepturi sunt

supuse unor limitări.

 

De asemenea, având în vedere obligațiile legale specifice ale Notarului privind întocmirea și arhivarea actelor notariale, în anumite condiții și în cazuri strict definite și limitate, aveți dreptul de a rectifica și de a șterge datele care vă privesc, precum și dreptul de a vă opune la utilizarea acestora și dreptul de a restricționa prelucrarea.

În cazul în care nu furnizați datele care vă sunt solicitate, Notarul poate refuza îndeplinirea actului cerut.

 

Pentru a vă exercita aceste drepturi, sau dacă aveți orice alte întrebări în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, ne puteți contacta direct la adresele de e-mail: sinescu.anca@enp.rocarbunaru.andreea@enp.ro.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră nu sunt respectate în conformitate cu legea aplicabilă, aveți dreptul de a vă adresa la

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București, sau de a depune o acțiune în justiție.

Politică privind utilizarea cookie-urilor

Ultima actualizare: 17.10.2022

 

Dorim să ne asigurăm că vă bucurați de o experiență cât mai eficientă atunci când accesați site-ul nostru. Din acest motiv, plasăm Cookie-uri în dispozitivul dumneavoastră pentru a colecta informații privind modalitatea în care utilizați site-ul web.

Aveți posibilitatea să dezactivați și să ștergeți în orice moment Cookie-urile, prin schimbarea setărilor browserului pe care îl utilizați. Dacă dezactivați utilizarea Cookie-urilor, experiența dumneavoastră de navigare poate fi afectată, iar unele funcționalități ale site-ului ar putea să nu mai fie accesibile.

1.Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https://www.bnpsinescu.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către Societatea Profesională Notarială Sinescu și Asociații în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

2.Ce sunt cookie-urile?

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat.

 

Un „cookie” reprezintă un fișier de mici dimensiuni care este stocat și/sau citit de browserul dumneavoastră pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră final (de exemplu, computer, laptop sau telefon), în funcție de site-urile web pe care le vizitați. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome).

 

Odată instalate, cookie-urile au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

 

Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului.

 

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

 

3.Scopurile în care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestui site

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și

 

interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

  • îmbunătățirea utilizării acestui site, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acestuia de către utilizatori;

  • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Societatea Profesională Notarială Sinescu și Asociații, în calitate de deținător al acestei pagini de internet.

 

4.Tipuri de cookie-uri

În funcție de durata de stocare a unui Cookie pe dispozitivul dumneavoastră, de rolul fiecărui tip de Cookie și de domeniul care plasează Cookie-ul pe dispozitivul dumneavoastră, Cookie-urile pot fi clasificate în mai multe categorii.

 

4.1.Cookie-uri de sesiune și Cookie-uri persistente

Cookie-uri de sesiune – atunci când navigați pe un site web, veți fi considerat un utilizator nou de fiecare dată când accesați o altă pagină a site-ului web. Cookie-urile de sesiune stochează, de regulă, un identificator al dumneavoastră care vă permite să navigați de la o pagină la alta a site-ului web fără să fie nevoie să introduceți din nou informațiile de identificare (de ex. nume de utilizator, parolă, etc.). Aceste Cookie-uri sunt obligatorii pentru ca anumite aplicații sau funcții de pe site-ul web să funcționeze corect.

Cookie-urile de sesiune sunt stocate în dispozitivul dumneavoastră pe durata unei sesiuni de navigare pe site-ul web și sunt șterse în mod automat atunci când închideți browser-ul. Totodată, există posibilitatea ca acesta Cookie-uri să devină inaccesibile și atunci când sesiunea de navigare este inactivă o anumită perioadă de timp.

Cookie-uri persisente sau „fixe” - spre deosebire de Cookie-urile de sesiune, Cookie-urile persistente sunt stocate în dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă lungă de timp și nu sunt șterse atunci când închideți browser-ul. Perioada de timp variază în funcție de opțiunile dumneavoastră cu privire la setările browser-ului de internet.

 

4.2.Cookie-uri necesare și Cookie-uri de publicitate

Cookie-uri necesare – aceste Cookie-uri vă permit să navigați pe site-ul web și să beneficiați de caracteristicile sale. Prin intermediul acestor Cookie-uri sunt activate funcțiile de bază, cum ar fi navigarea în pagină și accesul în zonele securizate de pe site. Site-ul web nu poate funcționa corespunzător în lipsa acestor Cookie-uri.

 

4.3.Cookie-uri de primă parte și Cookie-uri de terță parte

Cookie-urile de primă parte – sunt acele fișiere plasate în dispozitivul dumneavoastră de către site-ul web pe care îl accesați.

Cookie-uri de terță parte – anumite secțiuni de pe un site web pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (de exemplu, un plug-in).

Aceste terțe părți pot plasa cookie-uri în dispozitivul dumneavoastră prin intermediul site-ului pe care îl accesați. Cu alte cuvinte, cookie-urile de terță parte sunt plasate în dispozitivul dumneavoastră de către un alt site web decât cel accesat de dumneavoastră.

Cookie-urile de terță parte nu sunt strict necesare atunci când utilizați site-ul web pe care îl accesați, întrucât sunt asociate unui serviciu distinct față de cel solicitat de către dumneavoastră prin accesarea site-ului web.

 

  1. Utilizarea cookie-urilor de către site-ul nostru web

Următorul tabel conține informații referitoare la Cookie-urile pe care le utilizăm, scopul pentru care este utilizate și durata de viață a fiecărui Cookie.

Denumire - Tip Cookie - Care este scopul acestui tip de cookie? - Cât timp este activ acest cookie?

XSRF-TOKEN -> Security -> Securitate la trimiterea formularelor -> Pana se inchide browserul

Consent-policy -> Consent -> E de acord clientul cu prelucrarea datelor pentru a nu afisa de fiecare data bannerul -> o luna de zile

wixLanguage -> Language -> Pentru limba care sa fie afisata in site -> o luna de zile

wixSession -> Session -> Pentru a mentine sesiunea user-ului activa -> 5 zile

 

6.Particularizarea setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare. În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteți să blocați sau eliminați fișierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră, fie prin utilizarea unor aplicații puse la dispoziție de terți, sau urmând instrucțiunile specifice pentru categoriile de cookie din secțiunile următoare. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

 

Toate browserele oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” al browserului dumneavoastră.

 

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

 

Pentru mai multe informații referitoare la protecția și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să accesați Nota de Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal în Activitatea Notarială disponibilă pe site.

bottom of page