top of page

În scopul de a veni în sprijinul clienților noștri pentru minimizarea timpului petrecut de aceștia în rezolvarea tuturor problemelor conexe solicitărilor de servicii notariale, oferim posibilitatea de a apela prin intermediul nostru la:

pana.png

Servicii de traducere prin traducatori autorizați - colaboratori externi

pana.png

Servicii de publicitate imobiliară prin delegatul notarial al echipei noastre

pana.png

Servicii de cadastru prin ingineri specializați în cadastru și geodezie - colaboratori externi

pana.png

Servicii de obținere a certificatelor constatatoare de la Registrul Comerțului cu semnătură electronică calificată

pana.png

Servicii de obținere a certificatelor de atestare fiscală de la direcțiile de taxe și impozite locale cu semnătură electronică calificată sau în original, în funcție de procedura stabilită la nivelul respectivei autorități locale

pana.png

Servicii de obținere a apostilei/supralegalizării pentru actele notariale instrumentate

pana.png

Servicii de reîntregire a istoricului dreptului de proprietate cu privire la proprietăți imobiliare

pana.png

Servicii de obținere a extraselor de cont de la Depozitarul Central și a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de persoana fizică decedată, necesare în dezbaterea procedurii succesorale

pana.png

Servicii de obținere a extraselor de cont bancar de la diferite instituții bancare necesare în dezbaterea procedurii succesorale

bottom of page